ABM Členská sekce Odkazy Akce Přihlásit

5. JmLL Pokyny

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a obec Uhřice

 

Pořádající orgán:                 Jihomoravská oblast

Pořádající subjekt:              KOB ALFA Brno, z.s.

Druh závodu:                       klasická trať, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti

Datum konání:                     13.6.2020 (sobota)

Centrum závodu:                 Uhřice (okr. Hodonín) – koupaliště (49.0551 N, 16.9406 E)

 

Parkování:                           v okolí koupaliště na vyhrazených parkovacích místech,
                                             popřípadě v obci kde prosíme neparkovat před vjezdy

 

Vzdálenosti:                         centrum závodu – parkování: 0-400 m
                                              centrum závodu – start: 1300 m, 75 m přev. (modrobílé fáborky)

                                              cíl – centrum závodu: 100 m, bez přev.

 

Prezentace:                          v centru závodu od 9:00 do 9:30,
                                             dohlášky na místě jsou možné do počtu vakantů
                                             poplatek za půjčení SI čipu je 20Kč, v případě ztráty je nutno uhradit částku 800Kč
                                             prosíme o odhlášení všech závodníků, kteří se závodu nezúčastní,
                                             uvolníte místo ve startovce pro dohlášky. Zde také ohlaste veškeré
                                             změny, které případně nastaly (např. běžíte s jiným číslem čipu, Váš
                                             čip používá v závodě jiný závodník apod.).

 

Start 00:                               10:00

 

Mapa:                                    Ryndovka 1:10 000, ekvidistance: 5 m stav 6. 2020, formát A4

                                               mapovali: Libor Adámek, Vojtěch Florián

                                              mapa tištěna laserem na stroji Konica Minolta bizhub C35

                                              mapa bude vodovzdorně upravena

 

                                                

 

Popisy kontrol:                     v centru samoobslužný odběr

 

Systém ražení:                      Elektronický razicí systém SPORTident v režimu bezkontaktního ražení (i cíl).

                                              V případě poruchy ražení mechanicky kleštěmi do mapy.      

                                              Kontrola náhradního ražení v cíli.

                                              Každý závodník je před startem povinen si vynulovat čip a zkontrolovat ve startovním koridoru.

                                              SIAC batery test bude umístěn v centru

Výběr map v cíli:                   mapy v cíli nebudou odebírány, věříme ve fair play doběhnuvších závodníků

Časový limit:                         120 min. dospělí, 90 min. žactvo

 

Uzavření cíle:                         ve 13:00

 

Výsledky:                               budou online

Vyhlášení vítězů:                   nebude

 

WC:                                         v centru závodu, na startu nebude WC budováno

 

Zdravotní zabezpečení:         nouzové v prostoru centra závodu, závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

                                              bezplatná první pomoc je poskytnuta pouze po doběhu v centru

                                              závodu, následující lékařskou péči si hradí každý ze svého zdravotního pojištění.

 

Protesty:                               u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč

 

Stavitel tratí:                         Adámek Libor – R2

Ředitel závodu:                     Adámek Libor – R2

Hlavní rozhodčí:                    Vojtěch Florián – R3

 

Pravidla:                               závodí se dle platných pravidel OB

 

Jury:                                      v případě potřeby bude sestavena na shromaždišti

 

Ostatní:                                 je povinností každého závodníka v centru vyčíst čip i v momentě odstoupení od závodu.

 

Oblastní závod jihomoravské ligy v orientačním běhu se koná i na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně

 

 

Správný směr a příjemné zážitky přejí pořadatelé a sponzoři tohoto závodu