Rozpis

Název závodu
9. jihomoravská liga v orientačním běhu
9. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu

ORIS ID závodu:
3862

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast

Pořádající subjekt
Klub orientačního běhu ALFA Brno z.s. (ABM)

Druh závodu
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti

Datum konání závodu
30. 9. 2017 (sobota)

Centrum závodu
Kobeřice u Brna – fotbalové hřiště (49.0896400N, 16.8914467E)

Kategorie
D10, H10, D12, H12, D14, H14 - žactvo
D16, H16, D18, H18 - dorost
H21C, D21C, H21D, D21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55, H65 - dospělí
D10N, H10N, (fáborkovaná trať) - žactvo
HDR (fáborkovaná trať) rodiče s dětmi
P (jednoduchá trať cca 3 km) trať pro příchozí

Termín přihlášek
25. 9. 2017

Adresa pro zasílání přihlášek
1. termín (25. 9. 2017, 23:59)
dorost + dospělí 80,- Kč, žactvo 40,- Kč, HDR 40,-Kč , P 80,-Kč
2. termín (27. 9. 2017, 15:00) navýšení o 50%
dorost + dospělí 120,- Kč, žactvo 60,- Kč, HDR 40,-Kč, P 80,-Kč
přihlášky po 2. termínu a v den závodu na prezentaci za 200% základního vkladu
pro kategorie HDR, P vždy vklad 100%
půjčovné čipu 40,-Kč

Úhrada vkladů:
1. převodem na oddílový účet KOB ALFA Brno z.s.
Číslo bankovního účtu:159826453/0600, VS:číslo podle adresáře ČSOS
2. platba v hotovosti na prezentaci

Místo + čas prezentace
v centru závodu 9:15 - 10:00

Čas startu 00
10:30

Vzdálenosti
parkoviště - centrum: 100-1000m
centrum - start: 1960 m
centrum - cíl: 1680 m, 100 m převýšení

Mapa
Horáček 1:10 000, ekvidistance : 5 m
autor Libor Adámek
stav 9. 2017
klíč ISOM2000, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4

Terén
typický Ždánický les, kopcovitý, převážně dobře průběžný s hustou sítí cest

Způsob ražení
bude použit razící systém SportIdent
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce
při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč

Doprava
pořadatel nezajišťuje

Možnosti občerstvení
občerstvení v centru


Adresa, kde je možno získat informace o závodu
Libor Adámek
email: adams67@seznam.cz
https://abmbrno.cz/stranka/jml9-2017

Ředitel
Marek Palát

Hlavní rozhodčí
Libor Adámek R3

Stavitel tratí
Filip Adámek

Pravidla
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím JmO v roce 2017.

Protesty
písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Libor Adámek, Kounicova 75, 602 00 Brno.

 

Zejda Jirka 14:16 - 09.02.2017