Rozpis

Název závodu
13. jihomoravská liga v orientačním běhu
11. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu
ORIS ID závodu
3409
Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast
Pořádající subjekt
KOB MOIRA BRNO o.s. (ABM)
Druh závodu
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti
Datum konání závodu
22.10.2016 (sobota)
Centrum závodu
Dambořice (okr. Hodonín) – turistická základna (49.0503069N, 16.9110769E)
Kategorie
D10, H10, D12, H12, D14, H14 - žactvo
D16, H16, D18, H18 - dorost
H21C, D21C, H21D, D21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55, H65 - dospělí
D10N, H10N, (fáborkovaná trať) - žactvo
HDR (fáborkovaná trať) - rodiče s dětmi
P (jednoduchá trať cca 3 km) - trať pro příchozí
Termín přihlášek
17. 10. 2016

Adresa pro přihlášky
a) výhradně přes přihlašovací systém na http://oris.orientacnisporty.cz
b) výjimečně v povinném formátu ČSOS na email: zejda(.)jiri(zavináč)gmail(.)com
přihlášky emailem platné až po potvrzení.
v přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.
Vklady
1. termín (17. 10. 2016, 23:59)
dorost + dospělí 80,- Kč, žactvo 40,- Kč, HDR 40,- Kč, P 80,- Kč
2. termín (19. 10. 2016, 18:00) navýšení o 50 %
dorost + dospělí 120,- Kč, žactvo 60,- Kč, HDR 40,- Kč, P 80,- Kč
přihlášky po termínu a v den závodu na prezentaci za 200% základního vkladu
pro kategorie HDR, P vždy vklad 100%
půjčovné čipu 10,-Kč
Úhrada vkladů:
1. převodem na oddílový účet
Číslo bankovního účtu: 159826453/0600, VS: číslo podle adresáře ČSOS
2. platba v hotovosti na prezentaci
Prezentace
v centru závodu 9:15 - 10:00
Čas startu 00
10:30
Vzdálenosti
parkoviště - centrum: 400 m
centrum - start: 2100 m (85 m převýšení)
centrum - cíl: 350 m
Mapa
Mezilesice 1:10 000, ekvidistance: 5 m
autor Libor Adámek
stav 9. 2016
klíč ISOM2000, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4
Terén
typický Ždánický les, kopcovitý, převážně dobře průběžný s hustou sítí cest
Způsob ražení
bude použit razící systém SportIdent
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce
při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč
Doprava
pořadatel nezajišťuje
Možnosti občerstvení
občerstvení v centru

Pro více informací
Libor Adámek
email: adams67(zavináč)seznam(.)cz
https://www.abmbrno.cz/stranka/jml13-2016
Ředitel
Robert Kurečka
Hlavní rozhodčí
Libor Adámek R3
Stavitel tratí
Ondřej Mokrý
Pravidla
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím JmO v roce 2016.
Protesty
písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Libor Adámek, Kounicova 75, 602 00 Brno

Rozpis byl schválen soutěžní komisí JmO dne 15.9.2016

Admin 14:48 - 09.02.2016