| 12. JmL Uhřice - Rozpis

Název závodu
12. jihomoravská liga v orientačním běhu
13. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu

Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast

Pořádající subjekt
KOB ALFA Brno z.s. (ABM)

Druh závodu
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti

Datum konání závodu
19. 10. 2019 (sobota)

Centrum závodu
Uhřice (okr. Hodonín) – fotbalové hřiště (49.0518944N, 16.9389411E)

Kategorie

 • D10, H10, D12, H12, D14, H14 žactvo
 • D16, H16, D18, H18 dorost
 • H21C, D21C, H21D, D21D, D35, H35, D45, H45, D55, H55, D65, H65, H70 dospělí
 • D10N, H10N, (fáborkovaná trať) žactvo
 • HDR (fáborkovaná trať) rodiče s dětmi
 • P (jednoduchá trať cca 3 km) trať pro příchozí

Termín přihlášek
pondělí 14. 10. 2019 (první termín)

Adresa pro zasílání přihlášek

 1. výhradně přes přihlašovací systém na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4940b) výjimečně v povinném formátu
 2. ČSOS na email zejda.jiri@gmail.com, přihlášky emailem platné až po potvrzení. v přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.

Vklady

Úhrada vkladů

 1. termín (14. 10. 2019, 23:59)
  dorost + dospělí 100,- Kč, žactvo 60,- Kč, HDR 60,-Kč , P 100,-Kč
 2. termín (16. 10. 2019, 18:00) navýšení o 50%
  dorost + dospělí 150,- Kč, žactvo 90,- Kč, HDR 60,-Kč, P 100,-Kč
  přihlášky po 2. termínu a v den závodu na prezentaci za 200% základního vkladu
  pro kategorie HDR, P vždy vklad 100%, půjčovné čipu 40,-Kč.
 1. převodem na oddílový účet KOB ALFA Brno z.s.
  Číslo bankovního účtu: 159826453/0600, VS: číslo podle adresáře ČSOS
 2. platba v hotovosti na prezentaci

Místo + čas prezentace
v centru závodu 9:00 - 10:00

Čas startu 00
10:30

Vzdálenosti
parkoviště - centrum: 100 - 800m (dle pokynů pořadatele)
centrum - start: 1200m (40m převýšení)
centrum - cíl: 0m

Mapa
Vápenka 1:10 000, ekvidistance : 5 m, stav 10. 2019
autoři: Libor Adámek, Vojtěch Florián
klíč ISOM2017, mapa bude vodovzdorně upravena, rozměr A4

Terén
typický Ždánický les, kopcovitý, převážně dobře průběžný s hustou sítí cest Způsob ražení bude použit razící systém SportIdent v módu SI AIR, jeden čip nesmí být v závodě použit dvakrát, čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč

Doprava pořadatel nezajišťuje

Možnosti občerstvení občerstvení v centru

Adresa, kde je možno získat informace o závodu
Libor Adámek, email: adams67@seznam.cz
https://abmbrno.cz/stranka/jml-2019-uhrice

Ředitel Marek Palát
Hlavní rozhodčí Libor Adámek
Stavitel tratí Vojtěch Florián
Pravidla Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JmO v OB a prováděcích pokynů k soutěžím JmO v roce 2019.

Ochrana osobních údajů a fotografování
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Protesty písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty

proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:
Libor Adámek, Kounicova 75, 602 00 Brno


Rozpis byl schválen soutěžní komisí JmO dne 23.1.2019

12. JmL Uhřice

Podzimní oblastní žebříček Valašské oblasti Oblastní žebříček Valašské oblasti Jihomoravská liga dospělých a veteránů 2019 Jihomoravská podzimní liga žactva a dorostu 2019