12. JmL Uhřice - Pokyny

12. Jihomoravská liga
13. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti klasická trať

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a obec Uhřice

Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast

Pořádající subjekt
KOB ALFA Brno, z.s.

Druh závodu
klasická trať, předpokládané časy vítězů dle SŘ Jihomoravské oblasti

Datum konání
19.10.2019 (sobota)

Centrum závodu
Uhřice (okr. Hodonín) – fotbalové hřiště (49.0518944N, 16.9389411E)

Parkování
v obci, dle pokynů pořadatele

Vzdálenosti

  • centrum závodu – parkování: 100-1000 m
  • centrum závodu – start: 1200 m, 10m přev. (modrobílé fáborky)
  • cíl - centrum závodu: 300 m, bez přev. (červené fáborky)

Prezentace
v centru závodu od 9:00 do 10:00,
dohlášky na místě jsou možné do počtu vakantů
poplatek za půjčení SI čipu je 40Kč, v případě ztráty je nutno uhradit částku 800Kč
prosíme o odhlášení všech závodníků, kteří se závodu nezúčastní, uvolníte místo ve startovce pro dohlášky. Zde také ohlaste veškeré
změny, které případně nastaly (např. běžíte s jiným číslem čipu, Váš čip používá v závodě jiný závodník apod.).

Start 00
10:30

Mapa
Ryndovka 1:10 000, ekvidistance: 5 m stav 10. 2019, formát A4
mapoval: Libor Adámek, Vojta Florián
mapa tištěna laserem na stroji Konica Minolta bizhub C35
mapa bude vodovzdorně upravena

Zvláštní mapové značky

Popisy kontrol
v centru samoobslužný odběr

Ražení
bude použit razicí systém SportIdent v módu SI AIR kompatibilní se všemi čipy

Výběr map v cíli
mapy v cíli nebudou odebírány, věříme ve fair play doběhnuvších závodníků

Časový limit
150 min. dospělí, 90 min. žactvo

Výsledky
budou průběžně vyvěšovány v centru závodu.

Vyhlášení vítězů
v cca 13:30 hod, první tři v žákovských kat. dostanou drobné ceny.
v kategoriích HD16 – HD65, H70 bude vyhlášen vždy první v kategorii
v kategorii HDR dostanou všichni drobnou cenu
kategorie P nebude vyhlašována.

Fáborková linie
pro kategorie HDR oranžové fáborky, délka linie 3,9 km převýšení 150 m.

Kategorie HDR, P
závodníci mohou odstartovat kdykoliv do uzavření startu (12:10, start čas 100), na startu bude přidělen startovní čas a odstartují vložením čipu do startovací kontroly

WC
v centru závodu, na startu nebude WC budováno

Občerstvení
po doběhu šťáva, v centru pak občerstvení se standardním sortimentem, které zajišťuje místní SK Uhřice

Dětská školka
nebude

Zdravotní zabezpečení
v prostoru centra závodu, závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
bezplatná první pomoc je poskytnuta pouze po doběhu v centru závodu, následující lékařskou péči si hradí každý ze svého zdravotního pojištění.

Protesty
u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč

Stavitel tratí
Vojta Florián - R3

Ředitel závodu
Marek Palát

Hlavní rozhodčí
Libor Adámek – R2

Pravidla
závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti v OB 2019.

Jury
členství bude nabídnuto těmto závodníkům: Ondřej Toman LBM7517, Zelinka Jiří MBM8740, Věžník Antonín ADA5505

Ostatní
je povinností každého závodníka v centru vyčíst čip i v momentě odstoupení od závodu.

Oblastní závod jihomoravské ligy v orientačním běhu se koná i na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně

Co s půjčeným čipem

  • Na předstartu provést vymazání údajů z předchozího závodu v krabičce „NULOVÁNÍ“ (trvá déle než běžné ražení - asi 3 vteřiny) poté krabička pípne a blikne. V koridoru před ostrým startem provést kontrolu nulování v krabičce „KONTROLA“. Pokud kontrola nepípne, nebyl čip vymazán, a je nutno se vrátit k „NULOVÁNÍ“ a pak znovu ke „KONTROLA“. Pro trať HDR a P je na startu startovací krabička, tu orazte v okamžiku startu.
  • Po startu je nutné orazit všechny krabičky na kontrolách s kódy dle popisů (ty najdete na shromaždišti v místě vyvěšování výsledků u své kategorie) v pořadí v jakém jsou na popisech napsány a nakresleny v mapě (pokud se Vám stane, že místo na 4. kontrolu doběhnete na 5., můžete ji sice narazit, pak se vrátit na 4., ale pak stejně musíte jít a orazit znovu 5. kontrolu). V případě, že kontrola nepípne ani neblikne, orazte kleštičkami na kontrole políčko R1, R2, nebo R3 na mapě.
  • Nezapomeňte si orazit cílovou krabičku na cílové čáře.
  • Na shromaždišti je nutné nechat si vyčíst SI čip ve vyhodnocovací krabičce a to i v případě, že jste závod z jakéhokoliv důvodu nedokončili. Zde také čip vrátíte.

Správný směr a příjemné zážitky přejí pořadatelé a sponzoři tohoto závodu

JirkaZ 13:33 - 09.01.2019